Nawigacja

Nawigacja

 • Pomoc kuchenna – 1 etat

 • Sprzątaczka - ½ etatu

  Sprzątaczka w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu – ½ etatu

 • Rekrutacja
  08.03.2019

  Moduł Rekrutacja został zmodyfikowany

 • Zmiana opłat za posiłki od 1 lutego 2019 r.

  Zmiana opłat za posiłki od 1 lutego 2019 r.
  23.01.2019

  Uwaga.
  Zmiana wysokości opłaty za posiłki od 1 lutego 2019 r.:
  - obiad jednodaniowy w kwocie 2,67 zł
  - śniadanie dla dzieci w przedszkolu - 2,62 zł

  Zarzadzenie.KW.0050.39.2016_-_szkola_podstawowa.pdf

   

   

 • Dożywianie w szkole

  03.09.2018

  W dniu 5 września 2018 roku (środa) rozpoczyna się dożywianie w szkole.

  Koszt jednego  obiadu wynosi 2,56 zł,  natomiast śniadania -  2,00 zł (oddział przedszkolny).

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, że obecnie kryterium dochodowe rodziny uprawniające do korzystania z bezpłatnej formy pomocy wynosi 150 % dochodów rodziny tj. kwota 771 zł. netto na jedną osobę.

  Aby skorzystać z bezpłatnego dożywiania prosimy o składanie dokumentów do GOPS w Darłowie.

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  29.08.2018

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu

  3 września 2018 roku (poniedziałek)

  godzina 10:40 (sala gimnastyczna)

  msza święta w kościele parafialnym w Starym Jarosławiu  godzina 10:00

   

  Kursy autobusów szkolnych:

  DOWOZY:

  Autobus 1

  9:20

  Kowalewiczki

  9:22

  Kowalewice

  9:40

  Krupy

   

  Autobus 2

  9:25

  Borzyszkowo

  9:30

  Nowy Jarosław

   

  Autobus 3

  9:20

  Sińczyca

  9:30

  Zielnowo

  9:35

  Krupy

   

  ODWOZY – około godziny 11:30

 • 27.02.2018

  Moduł Rekrutacja został zmodyfikowany

 • Podręczniki 2018/2019
  27.07.2018

  Lista podręczników na nowy rok szkolny  - Podręczniki 2018/2019

 • „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

  „Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo”

  Link do dokumentu pdf 

  Rozwoj_edukacji_w_wiejskiej_Gminie_Darlowo.pdf

   

   

  Pragniemy poinformować, iż w naszej Szkole realizowany jest projekt pt.:

   

  Rozwój edukacji w wiejskiej Gminie Darłowo

   

  Projekt konkursowy jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 8.2.– Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  Projekt realizowany jest od  września 2017r. do czerwca 2019 r.

   

   Celem głównym projektu jest: nabycie przez 256 uczniów z terenu Gminy Darłowo kompetencji kluczowych, objęcie wsparciem 12 uczniów niepełnosprawnych oraz doposażenie 13 pracowni do prowadzenia zajęć, a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli.

   

  Projekt zakłada realizację 3260 h dodatkowych zajęć w naszej szkole obejmujących następujące zakresy:

   

  • Dla uczniów Szkoły Podstawowej:

  -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

  -zajęcia rozwijające z języka angielskiego

  -zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  -zajęcia rewalidacyjne

  -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

  -zajęcia rozwijające z matematyki

  -zajęcia rozwijające z edukacji przyrodniczej

  -zajęcia rozwijające z przyrody

  -zajęcia rozwijające z biologii

  -zajęcia rozwijające z chemii

  -zajęcia rozwijające z informatyki: programowanie w Scratchu

  -zajęcia rozwijające z informatyki: programowanie w Balti

  -zajęcia rozwijające z informatyki/programowanie

   

  • Dla uczniów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

  -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego

  -warsztaty grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego

  -indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym

  -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

  -zajęcia rozwijające z matematyki

  -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii

  -zajęcia rozwijające z chemii

  -zajęcia rozwijające z fizyki

  -zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z geografii

  -zajęcia rozwijające z geografii

   

   

   

  Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi podniosą swoje kompetencje poprzez udział w studiach podyplomowych z „Geografia z ochroną środowiska”, „Matematyka z elementami informatyki”, „Diagnoza i terapia pedagogiczna”, „Socjoterapia i diagnoza z terapią pedagogiczną”, „Projektowanie i druk 3D”.

   

   

  Szkoła zostanie również wyposażona w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

   

   

  Całkowita wartość projektu: 1 015 888,80 zł

  Kwota dofinansowania: 914 297,89 zł

   

 • Podania do gimnazjum

  Podania do gimnazjum dostępne w postaci plików pdf.

 • Gminny Konkurs Historii Regionalnej

  Gminny Konkurs Historii Regionalnej

  MOJA MAŁA OJCZYZNA – POMORZE ZACHODNIE

  Dnia 18 maja 2016 r. w Zespole Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu obyła się XIII Edycja Gminnego Konkursu Historii Regionalnej „MOJA MAŁA OJCZYZNA – Pomorze Zachodnie”. Celem konkursu jest popularyzowanie kultury regionalnej; rozwijanie zainteresowań regionem, historią i tradycją oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości.

  Do rywalizacji przystąpili uczniowie z następujących szkół:

  1. Zespół Szkół Społecznych w Dobiesławiu – opiekun Joanna Oreńczak

  2. Zespół Szkół Społecznych w Jeżyczkach – opiekun Paweł Haręża

  3. Zespół Szkół Społecznych w Słowinie – opiekun Zofia Młyńska

  4. Zespół Szkół nr 2 w Starym Jarosławiu – opiekun Wioletta Brzozowska

  Po dokonaniu oceny prac pisemnych, laureatami konkursu zostali:

  1. Wiktoria Czaplińska – I miejsce (Jeżyczki)

  2. Kacper Świątek – II miejsce (Jeżyczki)

  3. Adam Wiktor – III miejsce (Stary Jarosław)

  Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki.

  Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy, za co serdecznie dziękujemy.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

   

 • Gminny Konkurs Matematyczny

  Gminny Konkurs Matematyczny

   

  18 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu odbył się III Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV-VI. Pierwsza część konkursu przebiegała w formie zabawowej gry planszowej z pytaniami, natomiast w drugiej części uczniowie pisali test z zadaniami. Nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca:

  - w kategorii klas IV-III miejsce Jakub Hryckowian

  - w kategorii klas V-III miejsce Mateusz Szklarczyk

  W kategorii klas VI-II miejsce Marta Głuszek

  Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, a pozostali uczniowie - upominki ufundowane przez Wójta Gminy Darłowo oraz Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Sponsorom dziękujemy.

  Konkurs przygotowali nauczyciele matematyki-Grażyna Kubicka i Grażyna Dębowska. Za pomoc również dziękujemy p. Magdalenie Tomczyk.

   

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny

  Powiatowy Konkurs Matematyczny

  22 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 3 w Darłowie odbył się Powiatowy Konkurs Matematyczny pt."Jeden z Dziesięciu" dla uczniów klas V. Miło nam poinformować, że uczeń Mateusz Szklarczyk zdobył I miejsce w tym konkursie. Nie tylko wykazał się wiedzą matematyczną, ale również opanowaniem. W II etapie odpowiadał ze spokojem na pytania zadawane przez prowadzącego. Miał na odpowiedź tylko 10 sekund. Gratulujemy!

  Grażyna Kubicka

 • Wpływ czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka

  Wpływ czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka


  Lektura w sposób znaczący wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci, na kształtowanie charakteru, na formowanie się i pogłębianie kultury. Czasopisma i książki, które dzieci od najmłodszych lat biorą do ręki, wywierają bardzo silny wpływ na rozwój wrażeń i spostrzeżeń. Czytanie kształci bystrość wzroku wskutek konieczności uważnego odcyfrowywania liter. Szczególnie silnie wzrasta pod wpływem lektury wrażliwość na dźwięki mowy (słuch fonetyczny) co jest wynikiem celowej i systematycznej pracy w szkole nad rozwojem mowy dziecka poprzez analizę literacką niektórych utworów. Uczeń w trakcie czytania powiększa zasób swoich wiadomości o świecie i ludziach, uczy się dostrzegać związki przyczynowe zachodzące między poszczególnymi faktami i wydarzeniami. Wzbogaca wiedzę o świecie i ludziach. W dużym stopniu rozwija wyobraźnię, czytanie zarówno głośne jak i ciche zmusza bowiem czytelnika do stałego wyobrażania sobie życia ludzi w odległych, egzotycznych krajach czy epokach, co pobudza wyobraźnię małego czytelnika, a tym samym bogaci ją i rozwija. Książka ma duży wpływ na rozwój pamięci. Uczeń styka się w niej z takim zasobem słów i pojęć z jakim w życiu codziennym nie często ma do czynienia. Czytanie książek ułatwia rozwój pamięci logicznej szczególnie młodzieży starszej.

  Bardzo wyraźny jest też wpływ czytelnictwa na rozwój języka i stylu wypowiedzi uczniów. Swobodne operowanie materiałem słownym jakie potrzebne jest przy wypowiedziach zarówno ustnych jak i pisemnych wymaga znajomości dużego zasobu słownictwa. Słownik autorów książek jest bardzo różnorodny, toteż obcowanie z książką powoduje mniej czy więcej świadome bogacenie się słownika ucznia i to zarówno czynnego jak i biernego. Literatura styka dzieci ze stylem poprawnym w swej gramatycznej strukturze: styl ten stanowi dla niej wzór poprawnego, swobodnego, jasnego i zrozumiałego wyrażania się.

  Książki wywierają bardzo duży wpływ na rozwój strony emocjonalnej dziecka, jego osobowości oraz kultury uczuć. Czytelnicy przeżywają najrozmaitsze uczucia związane z losami postaci baśniowych czy innych. Toteż dzięki temu poszerza się zakres, a także skala przeżyć wewnętrznych młodego czytelnika. Dzieci uczą się szacunku dla cudzego nieszczęścia i bólu, dzielą radości i smutki ze swymi ulubionymi bohaterami, a to z kolei wpływa na rozwój i spotęgowanie uczuć rodzinnych, patriotycznych czy internacjonalnych.

  Odpowiednio dobrana literatura stanowi dla rodziców i nauczycieli dużą pomoc w budzeniu wrażliwości na drugiego człowieka, rozwija zainteresowania np. różnymi zawodami i.t.p. Kształtuje charakter i to na każdym etapie rozwoju psychicznego dziecka. Dzieje się to poprzez poznawanie i porównywanie charakterów postaci książkowych.
  Jest to zjawisko ogromnej wagi, rozbudza bowiem u czytelnika zdolności moralnego wartościowania, a to ma duże znaczenie dla kształtowania się etyki młodego człowieka, wyrabia bowiem umiejętność wyróżniania dobra i zła w życiu własnym i otaczającym środowisku.
  Przyczynia się do kształtowania i pogłębiania kultury nie tylko etycznej, ale również estetycznej i społecznej. Czytając dziecko kształci w sobie wrażliwość na piękno języka, uroku przyrody, na piękno ludzkich czynów i charakterów, wyrabia dążenie do konsekwentnej realizacji celów i zamierzeń.
  Kultura społeczna to umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania w grupie, to rozumienie roli i znaczenia pracy, a więc cechy tak istotne dla moralności, szczególnie ważne w dzisiejszym świecie transformacji gospodarczych, intelektualnych i kulturowych.

  Za najmłodszych czytelników możemy przyjąć dzieci w wieku 7 lat, jako te które przezwyciężyły już początkowe trudności nauki czytani. Mogą one czytać książki samodzielnie bądź z pomocą dorosłych i tym samym podlegają bezpośrednim wpływom lektury. W tym właśnie okresie obserwujemy u dzieci dalszy szybki rozwój umysłowy w zakresie myślenia, mowy i pamięci. W okresie tym dziecko zaczyna przyswajać sobie znaczniejszy niż w okresie przedszkolnym zasób wiadomości z różnych dziedzin.
  W pewnej fazie tego okresu dominuje u dzieci nadal myślenie obrazowe, dlatego też ich zainteresowanie łatwiej skupia się na materiale słownym, operującym obrazowością. Rola odpowiednio dobranej lektury jest tu ogromna. Cechą tego okresu rozwoju dzieci jest brak rozróżniania tematycznego lektury ze strony chłopców i dziewcząt. Wykazują oni podobne zainteresowania, sięgają po te same książki, doznają podobnych uczuć. Dzieci rozczytane mają lepszą pamięć, szybciej kojarzą fakty, nie mówiąc o większym zasobie wiadomości rzeczowych oraz językowo-słownikowych. Czytelnictwo w tym okresie ma szczególny wpływ na rozwój psychiczny dzieci.


  Katarzyna Śpiewak

   

 • Spotkanie z Józefem Pitoniem - góralem gawędziarzem

  Dnia 11.05.2016 r. nasza szkołę odwiedził - Józef Pitoń. Tancerz, śpiewak, gawędziarz, popularyzator folkloru góralskiego. Laureat Nagrody Kolberga w 2004 roku.Pochodzi z tradycyjnej rodziny góralskiej. Od wczesnej młodości zafascynowany jest tradycją i folklorem góralskim – tańcem, muzyką, śpiewem i gwarą. Swoją artystyczną wrażliwość, umiłowanie i przywiązanie do podhalańskiej kultury, przyrody, ludzi przekazuje młodym słuchaczom. Józef Pitoń uznawany jest za jednego z najlepszych gawędziarzy podhalańskich. Cieszy się ogromną popularnością, a swoją pozytywną energią zaraża wszystkich. Mimo sędziwego wieku - Pan Józef bardzo ciekawie i barwnie opowiadał o życiu codziennym górali, ich zajęciach i zwyczajach. Poza tym przedstawił prawdziwe stroje góralskie dla mężczyzn i kobiet. Niezwykłą  frajdę sprawiły pokazy i próby tańca góralskiego w wykonaniu dziewcząt i chłopców. Obejrzeliśmy również film, będący dokumentacją wyprawy Pana Józefa i jego przyjaciół na szczyt Gerlach. Spotkanie wzbudziło u uczniów i nauczycieli wielkie zainteresowanie. Życzymy  Panu Józefowi dużo zdrowia ,aby mógł jeszcze przez wiele lat spotykać się z czytelnikami w całej Polsce.

  Katarzyna Śpiewak

 • Przypomnienie procedury

  Przypomnienie procedury
  06.05.2016

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH POCHODZENIA PASOŻYTNICZEGO tj. WSZAWICY, ŚWIERZBU W SZKOLE

  PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_PRZYPADKU_STWIERDZENIA_CHOROB_ZAKAZNYCH_TYPU_PASOZYTNICZEGO.pdf

 • Powiatowy Konkurs Biblijny

  Powiatowy Konkurs Biblijny

  Po raz pierwszy w naszej szkole przeprowadzony został Powiatowy Konkurs Biblijny. Do konkursu przystąpiło 12 Szkół Podstawowych oraz 6 Gimnazjów z naszego powiatu. 25.04.2016 r. jako pierwsi do konkursu przystąpili uczniowie z klas IV-VI zmagając się z pytaniami na teście dotyczącymi Ewangelii wg św. Mateusza. Spośród 33 uczestników wyłoniono 3 laureatów.

  I miejsce zdobył Mateusz Król – ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie, II miejsce zajęła Aleksandra Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie, III miejsce przypadło w udziale Amelii Dróżdż ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie.

  27. 04. 2016 r. do konkursu przystąpili uczniowie z Gimnazjów. 16 uczestników w ciągu 45 minut odpowiadało pisemnie na pytania dotyczące Ewangelii wg św. Mateusza. Na tym poziomie zwycięzcami okazali się uczniowie z Gimnazjum w Starym Jarosławiu. I miejsce zdobyła Julia Mazgal, II miejsce przypadło w udziale Julii Fornal, natomiast trzecie miejsce zajął Jakub Błaszczyk.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz podręczne wydanie Ewangelii wg św. Mateusza natomiast zwycięzcom zostały wręczone cenne nagrody.

   

  Anna Mazgal

 • Spotkanie z podróżnikiem

  25.04.2016 r. gościliśmy w Gimnazjum pana Grzegorza Pietrzykowskiego – z zamiłowania podróżnika i płetwonurka. Z ogromna pasją opowiadał o swoich wyprawach i zwiedzaniu świata podwodnego. Zachęcał uczniów do nurkowania, udzielał porad i wskazówek jak zostać dobrym płetwonurkiem. Zaprezentował kombinezon i całe wyposażenie do nurkowania. Młodzież obejrzała film z podróży i nurkowania w głębinach mórz i oceanów. Gość nurkował w wodach Adriatyku, Morzu Czerwonym, Oceanie Indyjskim, poznał piękno naszego Bałtyku i naszych jezior. Opowiadał o podwodnych jaskiniach, rafach koralowych, faunie i florze. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem opowieści i czekają na dalsze, jakie pan Grzegorz w przyszłości opowie gdy znowu zagości w Starym Jarosławiu.

  Katarzyna Śpiewak

 • Wycieczka do Warszawy

  Wycieczka do Warszawy

  Wycieczka do Warszawy klas IV-VI

  W dniu 15.04.2016 r. uczniowie z klas IV-VI wraz z opiekunami wyjechali na trzydniową wycieczkę do stolicy. Niezbyt wyspani (zbiórka 2.45 :)), ale mimo to pełni energii wyruszyli autokarem żegnając rodziców ocierających łzę z oka. Po kilku krótkich postojach koniecznych na „zwiedzanie” stacji benzynowych szczęśliwie dotarli do Warszawy. I od razu mogli sobie uświadomić jak rozległe jest to miasto zerkając na panoramę z punktu widokowego Pałacu Kultury i Nauki. Następnie jak na światowych ludzi przystało zawitali do gmachu Telewizji Polskiej, gdzie przemiła i o bardzo szerokiej wiedzy pani przewodnik oprowadziła grupę po kolejnych zaułkach telewizyjnych korytarzy pokazując studio „Pytania na śniadanie”, „Świat się kręci” a także wprowadzając na nagranie „Jaka to melodia”. Nie obyło się również bez historii telewizji a także historycznych postaci.

  Tego samego dnia cała grupa bardzo sprawnie dojechała tramwajem do Złotych Tarasów, po czym zaopatrzona zwłaszcza w produkty marki KFC, zmęczona ale zauroczona Warszawą wróciła do hostelu.

  Kolejny dzień uczniowie rozpoczęli wizytą w Sejmie, gdzie wszyscy pięknie ubrani wędrowali po salach sejmowych marząc o karierze posła lub senatora, a co niektórzy może widzieli siebie w fotelu marszałkowskim. Następny punkt programu obfitował w słońce i świeże powietrze, ponieważ grupa zwiedzała Łazienki Królewskie, w których najbardziej fotogeniczne okazały się wiewiórki. Jeszcze niezbyt zmęczeni dotarli na Stare Miasto, gdzie spod Kolumny Zygmunta wszyscy wyruszyli na łowy. Po godzinie okazało się, że skutecznie upolowali wszelkiego rodzaju pamiątki związane ze stolicą. Po zwiedzeniu Starówki baaaaardzo zmęczeni, lecz trochę przejęci jazdą metrem, idąc noga za nogą doszli się na Stadion Narodowy, gdzie o dziwo wszystkim wróciły siły i energia. Każde miejsce na stadionie zostało uwiecznione na zdjęciach, nie obyło się również bez małych rozgrywek piłkarskich oraz zwyczajowych zakupów pamiątek.

  Centralnym punktem ostatniego dnia wycieczki była fascynująca wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Okazało się, że nawet łóżko fakira jest przyjemne, a znalezienie jednej czerwonej kuleczki w ogromie pozostałych białych nie takie łatwe.

  Powrót do domu upłynął w rozśpiewanej atmosferze. Repertuar był ogromny – od piosenek współczesnych począwszy, przez utwory z dzieciństwa opiekunów :), skończywszy na piosenkach religijnych. Jednakże uczniowie naszej szkoły są znani z pomysłowości i skomponowali dwa własne utwory, które okazały się hitami sezonu. Nauczyciele i rodzice nie chcąc się skompromitować również ułożyli tekst i pięknymi głosami zaśpiewali dla swoich ukochanych podopiecznych. I tak, z pieśnią na ustach wszyscy cali, zdrowi i szczęśliwi dotarli do Starego Jarosławia, gdzie stęsknieni rodzice już wyczekiwali swoich pociech.

   

  Anna Mazgal

 • Rekrutacja do szkoły
  23.03.2016

  Moduł Rekrutacja został zmodyfikowany. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zarządzeniami.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu
  76-150 Darłowo
  Stary Jarosław 71
  zachodniopomorskie
 • +48 94 314 87 91

Galeria zdjęć